14.938.000 Kwh/year

Electrical Power Generation

11.750 tons/year

Fertilizer Production

8.300 households

Equivalent to Electricity Consumption

2021 Yılında YEKDEM kapsamında üretime başlayacak olan Balikesir Biyogaz Enerji Santrali, 3,285 MWm / 3,201 MWe kurulu güce sahip olacaktır. Tesiste yılda 189.800 ton büyükbaş ve tavuk gübresi fermente edilerek 22.407,00 MWe/yıl elektrik üretimi gerçekleşecektir. Proseste kullanılacak olan ana hammadde kaynağını, bölge çiftliklerinden sağlanacak büyükbaş ve tavuk gibi hayvansal atıklar oluşturmaktadır. Tesisin yıllık organik katı gübre üretim kapasitesi 30.000 ton/yıl, sıvı gübre üretim kapasitesi 115.000 ton/yıl olarak planlanmıştır.

SEE OUR OTHER FACILITIES