14.938.000 Kwh/yıl

Elektrik Enerjisi Üretimi

10.000 ton/yıl

Gübre Üretimi

8.300 hane

Elektrik Tüketimine Denk

Projenin faaliyet aşamasıyla ilgili arazi satın alınmış, resmî kurumların başvuruları tamamlanarak ÇED Olumlu Belgesi ve Önlisans Belgesi alınmıştır. 14.938,00 MWe/yıl elektrik üretimi kapasiteli biyogaz tesisi yatırımımız imar izinleri aşamasındadır.

Diğer Tesislerimizi Görün