14.938.000 Kwh/yıl

Elektrik Enerjisi Üretimi

11.750 ton/yıl

Gübre Üretimi

8.300 hane

Elektrik Tüketimine Denk

2021 Yılında YEKDEM kapsamında üretime başlayacak olan Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali, 3,285 MWm / 3,201 MWe kurulu güce sahip olacaktır. Tesiste yılda 189.800 ton büyükbaş ve tavuk gübresi fermente edilerek 22.407,00 MWe/yıl elektrik üretimi gerçekleşecektir. Proseste kullanılacak olan ana hammadde kaynağını, bölge çiftliklerinden sağlanacak büyükbaş ve tavuk gibi hayvansal atıklar oluşturmaktadır. Tesisin yıllık organik katı gübre üretim kapasitesi 30.000 ton/yıl, sıvı gübre üretim kapasitesi 115.000 ton/yıl olarak planlanmıştır.

Diğer Tesislerimizi Görün