Neden Organik Gübre?

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu, tarımda bilinçsiz kimyasal gübre kullanımındaki aşırı artış nedeniyle topraklarımız çoraklaşmış, toprakların tuzluluğu artmıştır. Çoraklaşan toprakların organik madde miktarları da düşüktür.

Organik gübreler, toprakların organik madde miktarını artırıp verimliliğini yükseltmektedir. Bunun yanında, organik gübreler içerisinde bulunan bitki besin elementleri sayesinde bitkinin beslenmesini sağlarken; Humik+Fulvik asit sayesinde, toprakta bulunan besin elementlerinin alınabilirliğini artırmaktadır. Kısaca içinde bulunan bileşenlerden bahsetmek gerekirse; Azot, Fosfor, Potasyum, Mikro elementler, Organik madde, Hümik+Fulvik Asit gibi toprak ve bitki için gerekli olan tüm bileşenler içerisinde mevcuttur

Teknik Bilgiler

 • %100 Organik gübre toprağa hızlı karışır, çabuk etki eder, sağlıklı bitki ve güçlü kök yapısı oluşturur.
 • Yabancı ot ve yabancı ot tohumu içermez.
 • Toprağı havalandırır, Su tutma kapasitesini artırır, toprağın organik madde miktarını artırır.
 • Bitki besin elementlerince zengindir, bitkiler için besin kaynağıdır. Ekonomiktir.
 • Endüstriyel bitkilerde, tarla yetiştiriciliğinde, meyve bahçelerinde ve sera vb. kullanılır.

Organomineral Gübre Üretimi

Hayvansal ve bitkisel atıkların işlenmesi ile elde edilen yarı fermente gübrenin kompostlanması ile organik gübre üretilmektedir. Üretilen kompost gübrenin içerisine bitkinin ihtiyacı olan N-P-K- Ca-Mg-S ve mikro elementler ilave edilerek organomineral gübre üretilmektedir. Elde edilen organomineral gübrelerin içeriğindeki organik madde ve hümik, fülvik asitler ile yapısındaki bitki besin elementlerinin tamamının bitkiler tarafından kullanılabilmektedir. İçeriğindeki organik madde toprağın yapısını iyileştirmeyi, toprağa bağlı mineralleri çözmektedir. İçerisine konulan elementel kükürt ile pH’ını dengelemeyi, iz elementler ile de kaliteli ürün gelişimini mümkün kılıyor.

Grompel Organomineral Gübre sürdürülebilir verimli tarımsal üretim anlayışı ile yanlış ve/veya aşırı kimyasal gübrelemeden kaynaklı çoraklaşan tarım arazilerini verimini arttırmayı ve kirlenen yer altı sularını korumayı amaçlıyor.

Sertifikalı Organik Gübre

Organik Tarım Örgütü IFOAM organik tarımı şöyle tarif eder;

Organik Tarım toprağın, ekosistemlerin ve insanların sağlığını devam ettiren bir üretim sistemidir. Olumsuz etkisi olan girdilerin aksine organik tarım; ekolojik süreçlere, biyolojik çeşitliliğe ve yerel koşullara adapte edilmiş döngülere dayanır. Organik tarım gelenekselliği, inovasyonu ve bilimi; paylaşılan çevreye fayda sağlamak, adil ilişkileri desteklemek ve herkes için iyi bir yaşam kalitesi sağlamak adına bir araya getirir”.

Bu anlayış doğrultusunda tarım yapmak isteyen müşterilerimiz için Sertifikalı Organik Kompost Gübre ve zenginleştirilmiş Sertifikalı Organik 7-2-4 gübrelerimiz üretilmekte ve piyasaya sunulmaktadır.

Grompel Organik Gübrenin Özellikleri

 • Bitki besin elementleri (N,P,K, Ca,S Mg, Fe, Mn,Zn) açısından zengindir, hiçbir kimyasal madde içermez. Tamamen organiktir.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve havalanmasını sağlar, ısısını düzenleyerek bitkinin don ve kuraklığa karşı mukavemetini arttırır.
 • Toprak pH' sının düzenlenmesinde etkili rol oynar.
 • Bitki enzimlerini uyararak, bitki köklerinin büyümesini destekler; içerisinde zararlı organizma ve yabancı ot tohumu içermez.

Grompel Organik Gübre bitki kök sistemini güçlendirir!

 • Bitkide kuvvetli ve daha fazla saçak kök oluşumunu sağlar, böylece topraktan daha fazla besin maddeleri emilimi gerçekleşir.
 • Kuvvetli kök sistemi bitkide hızlı büyüme ve yüksek verimi garanti eder.
 • Gelişmiş kök sistemi bitkilerin hastalıklara, zararlılara, kuraklığa ve dona karşı direnicini arttırır.
 • Yabancı ot tohumu, zararlı patojen, kurt böcek, larva ve yumurtası bulundurmaz, yabancı maddelerden arındırılmıştır.

Grompel Organik Gübre yüksek verim ve kalite garantisidir

 • Bitkilerde klorofil, şeker ve aminoasitlerin oluşmasını teşvik eder.
 • Kuru madde miktarını arttırır.
 • Meyvede vitamin ve mineral maddelerinin miktarlarını arttırarak kaliteyi yükseltir.
 • Fotosentezi arttırarak verimi yükseltir, döl tutmayı teşvik eder, boş dane oluşumunu önler.
 • Taneli bitkilerde dane protein oranını arttırır. Kaliteyi yükseltir.
 • Meyvelerde renk oluşumunu sağlar, şeker oranını-tadını ve et kalınlığını arttırır.
 • Fındık, fıstık, ayçiçeği zeytin gibi bitkilerde yağ oranını arttırır.

Grompel Organik Gübre toprak yapısına etkisi

 • Toprağın fiziksel yapısını iyileştirir, toprağın iyi havalanmasını sağlar.
 • Toprak sıcaklığını düzenler.
 • Su tutma kapasitesini 15-20 kat artırır.

Grompel Organik Gübre kullanmanın avantajları

 • Kokusu olmadığından depolama, nakliye ve uygulamada sorunlar yaşanmaz.
 • Kültür bitkilerinde herhangi bir fitotoksite (yakma) yapmadığından dolayı gerek duyulduğunda her dönemde uygulanabilir.
 • Yabancı ot tohumu bulundurmaz.
 • Kurt böcek yumurta ve larvaları fermantasyon döneminde ölmektedir.